Menu

Tilskudsregler

Regler for rejsetilskud børne- og ungdomsafdelingen i Assens FC

 1. Midlerne fordeles som udgangspunkt med 50/50 mellem årgangene [poder – U14] og [U15 – U19] med skyldig hensyntagen til klubbens økonomiske råderum.

 2. Der gives rejse-/stævnetilskud en gang pr. årgang.

 3. Tilskudstildeling følger kalender-/regnskabsåret (1/1-31/12).

 4. Hvis der for en årgang er tildelt rejsetilskud i forårshalvårssæsonen vil samme årgang som udgangspunkt ikke kunne tildeles tilskud i efterårshalvsæsonen.

 5. Hold i børneafdelingen tilskyndes til at planlægge ture indenlands med køreafstand på max. 100 km fra Assens.

 6. U13 & U14 årgangene tilskyndes til at planlægge ture indenlands eksempelvis Dana Cup og Vildbjerg Cup.

 7. U15, U17 og U19 årgangene tilskyndes til at planlægge ture udenlands i efterårsferien. Eksempelvis Garda Cup el. lign.

 8. Af hensyn til fællesskabet ser klubben helst at flere hold rejser sammen. Samtidig sikre det længst mulig rækkevidde af tilskudsmidlerne, da chancen for kvantumsrabat og billigere transportudgifter pr. deltager øges.

 9. Der ansøges om tilskud via ansøgningsskemaet i ’Trænerhåndbogen’ på www.assensfc.dk. Ansøgningsskemaet skal som minimum indeholde oplysninger om:

  • Hold / årgang der ansøges for

  • Antal spillere / ledere c. Navn på ansvarlig(-e) leder(-e)

  • Hvor går rejsen hen (navn på stævne).

  • Hvornår rejsen afvikles.

  • Hold-/deltagerpriser med vedlagt budget

  • Transportform-/udgifter hertil.

   Efter endt udfyldelse fremsendes skemaet via e-mail til børne- el. ungdomsformanden med kopi til kassereren til videre behandling på førstkommende bestyrelsesmøde.

 10. Ansøgningsskema afleveres senest 1½ måned inden afrejse (gerne før) af hensyn til behandlingen på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde.

 11. Holdgebyrer betales af klubben

 12. Klubben betaler for 2 trænere pr. hold – dog max kr. 1.500,- pr. hold i alt

 13. Der kan oparbejdes tilskud på flg. vis: Klubben erlægger kr. 100,- pr. time til holdkassen ved forældres/spilleres hjælp i klubben, ved eks. rengøringshjælp / kioskpasning m.v. Såfremt klubben kan finde økonomisk råderum hertil, vil der blive tildelt tilskud til spilleres deltagergebyrer.

 14. Nærværende tilskudsregler træder i kraft med virkning pr. 9. marts 2013.


Bestyrelsen

 

Luk