Menu

Årets AFC'er

År Navn
1947 Jørgen M. Petersen
1948 Marius Garner
1949 Øjvind Hansen
1950 Ove Stabel
1951 Bent Larsen
1952 Preben Jørgensen
1953 Søby Nielsen
1954 Poul Nielsen
1955 Emil Andersen
1956 Bent Nielsen
1957 Helge Desler
1958 Børge Skjødt
1965 Aksel Sørensen
1966 Finn Eriksen
1967 Hans Eriksen
1968 Ole Larsen
1969 Hans O. Hansen
1970 Jens Sørensen
1971 Poul E. Christensen
1972 Steen Rasmussen
1973 Peder Anker Hansen
1974 Niels Andreasen
1975 Kurt Rasmussen
1976 Poul Erik Pedersen
1977 Per Andreasen
1978 Ulrik Christensen
1979 Peter Lawsen
1980 Niels Erik Olsen
1981 Arne Nielsen
1982 Lars Broen
1983 Ib Christiansen
1984 Lars P. Arildsen
1985 Poul Jensen
1986 Johnny Nielsen
1987 Henning Larsen
1988 Jens Hansen
1989 Benny Lund
1990 Benny Christiansen
1991 Claus Erik Nielsen
1992 Stefen Juelsrod
1993 Peter Andersen
1994 Søren Desler
1995 Bjarne Puggaard
1996 Thomas Vestmark
1997 Gitte Esmann
1998 Leif Doktor
1999 Lars Erik Nielsen
2000 Kim Detlefsen
2001 Brian Larsen
2002 Knud Erik Sørensen
2003 Kurt Sørensen
2004 Jørgen Fuchs
2005 J. O. Mikkelsen
2006 Jesper Kryger
2007 Martin Ravn
2008 Torben Wiimh
2009 Kenneth Gam Christensen
2010 Uffe Christensen
2011 Grand Old Masters
2014 Michael Bertelsen
2015 Morten B. Nielsen
2016 Peter Edlefsen
2017 Lars Bæk
2018 Bo Piil
2019