Menu

Indmeldelse


Alle som spiller fodbold i Assens Fodbold Club skal indmeldes online via nedenstående links.

Kontingentsatserne dækker et halvår, passive medlemmer dog helårligt.

Til brug for bankoverførsel af kontingent kan konto nr. 6850-0000400103 anvendes.
Betalingen bedes mrk. "medlemsnr." + "spillernavn".