Menu

Indmeldelse

 

  • Indmeldelse samt
  • adresseændring

kan ske skriftligt til kassereren enten via mail eller via denne formular: TRYK HER som printes og udfyldes manuelt.

Det er nu også muligt at foretage indmeldelse online via nedenstående links. Kontingentsatserne dækker et halvår, passive medlemmer dog helårligt.

Til brug for bankoverførsel af kontingent kan konto nr. 6850-0000400103 anvendes.
Betalingen bedes mrk. "medlemsnr." + "spillernavn".