Menu

Generalforsamling 2021

image
Bestyrelsen
06. juni 2021 kl. 18:16
Husk at mød op - det er vigtigt at man engagerer sig.

Generalforsamling afholdes tirsdag d. 22. juni, kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden iflg vedtægter. Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før afholdelse.